gayb


gayb
(A.)
[ ﺐیﺎﻏ ]
1. gözle görülmeyen, gizli.
2. kayıp.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • GAYB — Gizli olan. Görünmeyen. Belirsiz. * Güman. Hislerle veya akıl ile bilinmeyen şey. (Bak: Ahbar ı gayb)(Demek Cenab ı Hakk ın gayet büyük ve mükemmel bir rahmeti, re feti ve şefkati, gaybı bildirmemektedir. Bilhassa masum hayvanlar hakkında daha… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • GAYB-ÜL GAYB — Kalbde olmayan şey. Hiç ortada eseri, varlığının, geleceğinin izi ve nişanı olmayan. Gaybın gaybı olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • GAYB-AŞİNA — f. Gaybı bilen. Gaybdan haberi olan. Gelecekten veya âhiretten haberi olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • GAYB-BÎN — f. Gaybı gören. Herkesin bilemediği geleceği feraseti ile hissedip bilen. İstikbalden haber veren …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • GAYB-DAN — f. Gaybı bilen …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AHBÂR-I GAYB — Bizce bilinmeyen gayb âlemlerine ve geleceğe dâir haberler.(... Hem de musibetlerin vakti muayyen olsa idi; musibet, başına gelen adam, musibetin intizarında o gelen musibetin belki on mislinden ziyade mânevi bir musibet o intizardan çekmemesi… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LİSAN-I GAYB — Gaybın haberlerini bildiren dil. Ahiret ahvalini veya bizce bilinmeyen gayb hükmündeki haberleri söyleyen. Kur an ı Kerim …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MEFATİH-ÜL GAYB — (Bak: Mugayyebat ı hamse) İmam ı Razi nin bir tefsiri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • RİCAL-İ GAYB — Her devirde bulunan ve herkesçe görülmeyen ve bilinmeyen ve Allah ın (C.C.) emirlerine göre çalışan mübârek, büyük zatlar. Ricâlullâh …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SETR-İ GAYB — Gizlilik perdesi.(Demek, sefihâne lezzette sen hayvanlara yetişemezsin. Binler derece aşağı düşersin! Çünkü hayvana nisbeten gaybî olan şeyleri senin aklın görüyor, elemini alıyor. Setr i gaybda bulunan istirahat i tâmmeden bilkülliye mahrumsun.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük